Điểm thưởng dành cho Thanh Trương

  1. 5

    Thành viên chính thức

    Bạn đã gửi 30 bài trên thesamhouse và trở thành thành viên chính thức. Xin chúc mừng!
  2. 1

    Bài gửi đầu tiên

    Điểm Thành Tích này được ghi nhận mỗi khi bạn gửi một bài trên thesamhouse
Bên trên