Trăm năm cô đơn – Gabriel García Márquez

TRng

Well-known member
“Trăm năm cô đơn” là lời kêu gọi mọi người hãy sống đúng bản chất người - tổng hòa các mối quan hệ xã hội của mình. Hãy vượt qua mọi định kiến, thành kiến cá nhân để có thể tự hòa đồng với gia đình, với cộng đồng xã hội. Vì lẽ đó García Márquez từng tuyên bố cuốn sách mà ông để cả đời sáng tác là cuốn sách về cái cô đơn và thông qua cái cô đơn ông kêu gọi mọi người đoàn kết, đoàn kết để đấu tranh, đoàn kết để chiến thắng tình trạng chậm phát triển của Mỹ Latinh, đoàn kết để sáng tạo ra một thiên huyền thoại khác hẳn.
 
Bên trên