5 CÁCH ỨNG XỬ SÁNG GIÁ KHI GẶP SỰ CỐ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Tuyết Vân

Well-known member
Khi có sự cố xảy ra tại nơi làm việc, cách ứng xử của bạn sẽ ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn nhận bạn và đánh giá kỹ năng, khả năng giải quyết vấn đề của bạn. Dưới đây là một số cách để bạn ứng xử tốt khi gặp sự cố tại nơi làm việc:

  1. Giữ bình tĩnh: Tránh tỏ ra hoảng loạn hoặc bực tức khi gặp sự cố. Bình tĩnh giúp bạn suy nghĩ và đưa ra quyết định tốt hơn.
  2. Đưa ra giải pháp: Nếu có thể, đưa ra một giải pháp để giải quyết sự cố. Nếu không thể tự giải quyết được, hãy xin ý kiến từ những người có kinh nghiệm hoặc quản lý.
  3. Thông báo cho những người liên quan: Liên lạc và thông báo với những người có liên quan đến sự cố để họ biết được tình hình và có thể giúp đỡ.
  4. Tập trung vào giải pháp: Tránh chỉ trích hoặc đổ lỗi cho người khác về sự cố. Tập trung vào việc giải quyết vấn đề và hợp tác để đưa ra giải pháp tốt nhất.
  5. Học hỏi kinh nghiệm: Sau khi giải quyết xong sự cố, hãy tổng hợp lại kinh nghiệm và học hỏi từ đó để tránh sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.
Những cách ứng xử trên sẽ giúp bạn trở nên sáng giá và được đánh giá cao về khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc trong môi trường có áp lực.
 
Bên trên