Người phụ nữ lên mái nhà bằng đường nào?

Quang Minh

Well-known member
Bạn sẽ phải leo lên và xuống rất nhiều những chiếc thang, qua nhiều căn phòng, cẩn thận kẻo bị lừa.

Người phụ nữ lên mái nhà bằng đường nào?
 
Bên trên